Monday, August 20, 2012

Kiều nữ Expo show


Kiều nữ Expo show

Như đã hứa, đây là 1 số PGs tại Asian WCG 2008 – Suntec City – Singapore

ặp nường này, hắn cũng nói câu y chang!!!
Cỡ như là cô boothbabe đứng bên trái của AMD thì tạm được 
Quần áo thì thế này cũng xinh:
Kiều nữ Expo  
 
 
 

0 nhận xét:

Post a Comment