Friday, August 24, 2012

Tổng hợp sách cờ Tướng

1. Quy trình học cờ - Lưu Điện Trung
http://adf.ly/CCynD

2. Phản cung Mã - Hồ Vinh Hoa
http://adf.ly/CCyoI

3. Mai Hoa Phổ - Vương Tài Việt
http://adf.ly/CCypI

4. Cạm bẫy trong khai cuộc và các biện pháp trả đòn
http://adf.ly/CCyqN

5. Cờ Tướng Nhập môn
http://adf.ly/CCyrI

6. [pdfpro] Cờ Tướng khai cuộc cẩm nang - Hội Cờ TP HCM
http://adf.ly/CCytC

7. Bí quyết phá cờ chấp Mã - Huỳnh Quyền
http://adf.ly/CCytl

8. Phản Mai Hoa Phổ - Ba Kiết Nhân
http://adf.ly/CCyug

9. Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ t1
http://adf.ly/CCyvV

10. Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ t2
http://adf.ly/CCywn

11. [chm] Cờ Tướng khai cuộc cẩm nang - Hội Cờ TP HCM
http://adf.ly/CCyy9

12. Nguyên lý trung cục - Tôn Chí Vĩ
http://www.mediafire.com/download.php?oeh7c5b5mrg4g2r

13. Chiền thuật thí quân - Từ Gia Lượng
http://www.mediafire.com/?mbnb4ta6x7vtjl7

14. Cờ Tướng tàn cuộc - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?yu5r0pe4jr2h294

15. [PDFscan]Cờ Tướng khai cuộc cẩm nang - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?tqrbvbhtt8x0e08

16. Khái niệm về chiến thuật khai cục - Chữ Thạch Tô Hải Đế
http://www.mediafire.com/download.php?8oqcspo49o38n2s

17. [chm] Phương pháp sát chiêu - Đức Thuận
http://www.mediafire.com/download.php?9noq2pjb415ngw1

18. Khái niệm về chiến thuật trung cục - Chữ Thạch Tô Hải Đế
http://www.mediafire.com/download.php?dtcj618slbch3jr

19. Nửa đường liệt pháo - Hà Hồng Quan
http://www.mediafire.com/download.php?461o9qi0wu3qu2q

20. Cờ Tướng trung cuộc - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?bj3m7189521hbdp

21. Quất Trung Bí t1- Chu Tấn Chinh
http://www.mediafire.com/download.php?by8ejt999y4dde8

22. Quất Trung Bí t2 - Chu Tấn Chinh
http://www.mediafire.com/download.php?ndlnc47zk4kjdsu

23. Chơi cờ Tướng như thế nào t1 - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/download.php?y4yq5mducazf9b3

24. Chơi cờ Tướng như thế nào t2 - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/download.php?7qja3iohxg0t0ap

25. Bí Quyết nhượng song Mã cuộc - Lý Chí Hải
http://www.mediafire.com/download.php?v9as414vndxwqso

26. Tượng Kỳ danh thủ đối cuộc - Hà Hán Kỳ - Ngọc Châu
http://www.mediafire.com/download.php?xi1as53qj2c38b3

27. Bình luận các ván cờ lừng danh Trung Quốc - Giả Đề Thao
http://www.mediafire.com/download.php?3wvyoajxzhxvxbx

28. Sát chiêu thực dụng - Đức Thuận
http://www.mediafire.com/download.php?f6vv2tn5procgt5

29. Thiên Phong Pháo - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/download.php?zrx5470wqibwxyg

30. Cờ Tướng khai cuộc hiện đại - Lý Kim Tường
http://www.mediafire.com/download.php?vsf1zyrqgvmtp8g

31. Đương đầu pháo đối phản công mã - Trọng Nhân
http://www.mediafire.com/download.php?dtb4am27v4cpy1r

32. Thiếu liệt pháo phá đại liệt pháo cuộc
http://www.mediafire.com/download.php?yr0wy22i81m6gc8

33. Thuận Pháo hiện đại và cổ điển t1 - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?9nvr16jr7e3aepp

34. Thuận Pháo hiện đại và cổ điển t2 - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?7t2h0h8wju49rmw

35. Cẩm nang cờ Tướng - Thiếu Lăng Quân - Nguyễn Tài Bình
http://www.mediafire.com/download.php?qwlqsny63rjla9s

36. Pháo đầu mã đội đối bình phong mã t1 - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/download.php?udhokhjp7zdghvq

37. Pháo đầu mã đội đối bình phong mã t2 - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/download.php?xrdyqo1363ku7gq

38. Liệt pháo tân biên - Công Sĩ
http://www.mediafire.com/download.php?u6gayleoevfgo5q

39. Pháo cuộc bách biến - Hoàng Đình Hồng
http://www.mediafire.com/download.php?l9v5c2vzd7w5xvb

40. Cẩm nang cờ Tướng khai cuộc hiện đại - Hồng Khánh
http://www.mediafire.com/download.php?ie7y9292yon99ab

41. Bình phong mã hiện đại t1 - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?39v6573zo4w731f

42. Bình phong mã hiện đại t2 - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?ry2ocz5wt72lf7b

43. Ngũ thất pháo đối bình phong mã - Liên Đoàn cờ Việt Nam
http://www.mediafire.com/download.php?s5fb42ff7i5d6rk

44. Khái niệm về chiến thuật tàn cục - Chữ Thạch Tô Hải Đế
http://www.mediafire.com/download.php?ttfswkpvedcx216

45. Tiên nhân chỉ lộ
http://www.mediafire.com/download.php?5bd118mfe1exwj2

46. Trung pháo đối quy bối pháo - Từ Gia Lượng - Lưu Bân Như
http://www.mediafire.com/download.php?8yb21ze3xosv7go


47. Pháo đầu đối phản công mã - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?4pk1y030b8adbmx

48. Những cạm bẫy trong khai cuộc - Trịnh Hàm Hải - Trịnh Thuật Hải
http://www.mediafire.com/download.php?u9vazrlvpp45055

49. Bình phong mã cổ điển - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?5m6srszmj8n2hef

50. Quá cung pháo - Hội cờ TPHCM
http://www.mediafire.com/download.php?kc6pfacuo05i6i2

51. Bán đồ nghịch pháo
http://www.mediafire.com/download.php?6ksk96sepwopewi

52. Bách cục tượng kỳ
http://www.mediafire.com/download.php?x29rjb9dub9hxh6

53. Chiến thuật đánh 2 tầng - Từ Gia Lượng
http://www.mediafire.com/?7z02dke96wtc95k

54. Kỳ đạo nghệ thuật cờ Tướng - Dương Diên Hồng
http://www.mediafire.com/?6qifx9glhjvm8hd

55. Pháo đầu đối đơn đề mã - tạp chí người chơi cờ
http://www.mediafire.com/?m6gzeua94eut38c

56. 63 yếu lĩnh trong cờ Tướng
http://adf.ly/CCylh

57. Luật cờ Tướng
http://www.mediafire.com/?ta5878bzc6u009m

58. Cờ thế toàn tập t1 - Ngô Đức Khải
http://www.mediafire.com/download.php?tib9ce0u12x0qir

59. Cờ thế toàn tập t2 - Ngô Đức Khải
http://www.mediafire.com/download.php?a7pcmwwk55986wd

60. Tập đề bài luyện tàn cục t1
http://www.mediafire.com/download.php?ao8ba7b35nvb9je

62. Tập đề bài luyện tàn cục t2 
http://www.mediafire.com/download.php?n9cnolw19a95zyq

63. Tập đề bài luyện tàn cục t3
http://www.mediafire.com/download.php?iwlhjat13way2cd

64. Tập đề bài luyện tàn cục t4
http://www.mediafire.com/download.php?tazdqi4qbvwsidj

65. Tập đề bài luyện tàn cục t5
http://www.mediafire.com/download.php?f6a3u189hvo32ux

66. Tập đề bài luyện tàn cục t6
http://www.mediafire.com/download.php?2t4pi32n73ce7tx

67. Phần mềm luyện tàn cục
http://www.mediafire.com/download.php?t5zqsf46yk21q6l


Tags:cờ tướng,sách cờ tướng,Lưu Điện Trung,

0 nhận xét:

Post a Comment