Friday, July 6, 2012

Bưởi nào to hơn

các pác nhà VY giúp e xem bưởi e vs bưởi nhà nó ai to hơn?Bưởi nhà em:


Còn đây bưởi nhà thằng bạn:

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)
 

0 nhận xét:

Post a Comment