Friday, July 13, 2012

Chân dài Lan Phương


'Vì cao quá, nên đi ra đường ai cũng nhìn, mọi người còn nói sao mà cao thế…” Siêu mẫu Đinh Lan Phương đã từng tâm sự như thế về đôi chân dài của mình
Chân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan PhươngChân dài Lan Phương

0 nhận xét:

Post a Comment