Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x498 và nặng 42KB.Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x356 và nặng 27KB.Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x355 và nặng 82KB.BONUS: vest :X