Wednesday, June 18, 2014

Những phẩm chất tính cách làm nên thành công


1- Cần cù, chăm chỉ
"cần cù bù khả năng" quả đúng như vậy, mà có khả năng mà lại cần cù nữa thì rực rỡ lắm.
2- Bĩnh tĩnh, điềm đạm
Đây là phẩm chất rất tốt giúp bạn xử lý ứng phó hiệu quả với nhiều tình huống khó khăn trong cuộc sống.
Giúp bạn giải quyết và đi theo hướng có tốt nhất cho bản thân.
3- Dũng cảm, kiên trì, tự tin
Bạn phải dũng cảm dám nghĩ dám làm thì mới mang lại được thành công, không nản khi thất bại kiên trì đến cùng thì mới thành công được.
4- Không ngừng học hỏi, khiêm tốn
Phẩm chất giúp ông cha ta từ hàng ngàn năm làm nên thương hiệu Việt Nam, đât nước khiêm tốn học hỏi mà phải lam cho cả thế giới ngả mũ thán phục

Radateen

Tags:tính cách làm nên thành công,phẩm chất cao quý,cách trở thành người thành công

0 nhận xét:

Post a Comment