Saturday, June 14, 2014

5 đất nước trên thế giới dùng tiền để đổi lấy tự do

1. Mỹ
Ngày 16/12/1862, tổng thống Abraham Lincoln đã ký một dự luật chấm dứt chế độ nô lệ ở hạt Columbia. Đi cùng với đạo luật này là khoản bồi thường 300 USD (tương đương 7000 USD hiện nay) trả cho chủ nô để đổi lấy sự tự do cho mỗi người nô lệ châu Phi, thêm 100 USD cho những ai muốn di cư.  9 tháng sau, một hội đồng quản trị đã phê duyệt 930 kiến nghị từ những chủ nô cũ để trả tự do cho 2989 tới 3100 nô lệ.
2. Anh
Năm 1833, Quốc hội nước Anh cuối cùng bãi bỏ chế độ nô lệ trong vùngCaribbeanMauritius và Cape. Trước đó vào năm 1807, buôn bán nô lệ đã được bác bỏ nhưng phải mất 26 năm để giải phóng những người bị bắt làm nô lệ.
Chính phủ Anh đã bỏ ra 20 triệu bảng để bồi thường cho khoảng 3000 gia đình vì sự mất mát trong thời điểm bị chiếm hữu nô lệ. Số tiền lớn này chiếm khoảng 40% ngân sách quốc gia vào thời điểm đó và tương đương với 16,5 tỷ bảng Anh ngày nay. Một nửa số tiền bồi thường đã tới tay những gia đình ở Caribbean và Châu Phi, nửa còn lại cho những người đang sống ở Anh.
3. Haiti
Haiti từng là thuộc địa của Pháp cho tới khi giành được độc lập vào năm 1804. 21 năm sau người Pháp quay trở lại cùng với 12 tàu chiến được trang bị 500 khẩu pháo đồng thời yêu cầu Haiti bồi thường cho họ về sự mất mát của những người đàn ông đã hy sinh tại đây.
Để đổi lấy sự công nhận của Pháp rằng Haiti là một nước cộng hòa có chủ quyền, Pháp yêu cầu Haiti phải trả 150 triệu franc (tương đương hiện đại của 21 tỷ USD). Năm 1838, Pháp đồng ý giảm nợ cho Haiti tới 60 triệu franc và “trả góp” trong vòng 30 năm.
4. Pháp
Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ bởi chính quyền cách mạng Pháp vào năm 1790, nhưng Napoleon lại khôi phục nó vào năm 1803. Năm 1818, chính phủ Pháp đã quyết định bãi bỏ chế độ nô lệ một lần nữa, nhưng chỉ có hiệu lực cho đến năm 1830.
Năm 1848, tất cả nô lệ trong vùng Caribbean Pháp (Guadeloupe,MartiniqueSt CroixSt BartholomewTortuga, và Guiana thuộc Pháp) đã được trả tự do trên cơ sở đề xuất giải phóng chế độ nô lệ của thứ trưởng bộ Hải quân Victor Schoelcher. Các chủ sở hữu được bồi thường với tổng số tiền là 126 triệu franc, khoảng 16 tỷ USD hiện nay.
5. Puerto Rico
Ngày 22/3/1873, nô lệ ở Puerto Rico được trả tự do khi Quốc hội Tây Ban Nha thông qua bãi bỏ chế độ nô lệ. Theo đó, chủ sở hữu nô lệ được nhận 35 triệu pesetas (khoảng 200.000 USD) cho mỗi nô lệ người da đen đến từ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực chất phải 3 năm sau, các nô lệ mới được tự do hoàn toàn.

0 nhận xét:

Post a Comment