Tuesday, December 4, 2012

Flash Decompiler Trillix v4.2.0.880


Flash Decompiler Trillix v4.2.0.880 + Crack

Flash Decompiler Trillix v4.2.0.880 + Crack bởi Ryuzaki / Oze!


Một công cụ đơn giản và cơ bản để bạn bắt đầu) bao gồm trên AppZisTheWord!


Download:  Flash Decompiler Trilix  v4.2.0.880 + Crack
Mật khẩu: [http://appzistheword.blogspot.com] hoặc [http://appzistheword.blogspot. com / (Thêm "/") 

Hướng dẫn: 

. 1) Cài đặt Flash Decompiler Trillix bằng cách sử dụng các tập tin exe được cung cấp 
. 2) Sau khi bạn đã cài đặt, Open Nhấp vào Tiếp tục Demo 
. 3) Đóng nó 
4) Sao chép và Thay thế. exe tập tin từ thư mục "Phần mềm" tại thư mục mà bạn đã cài đặt phần mềm. 
                Ví dụ: C :/ Program Files / Eltima Software / Flash Decompiler Trillix / 
5) mở nó và thực hiện của bạn:) 

Cảm thấy miễn phí để chia sẻ cho tất cả mọi người). Nhưng cho các khoản tín dụng cho chúng tôi và cung cấp một liên kết đến trang web này 

. Cảm ơn bạn 

0 nhận xét:

Post a Comment