Friday, September 21, 2012

Hướng Dẫn Cài Phần Mềm Cho BlackBerry Bằng Nhiều Cách

Đầu tiên trong Máy Tính ( PC ) của bạn phải cài đặt BlackBerry Desktop Softwares ( BDM ) . Các bạn tham khảo và download ở Đây

I . Cài đặt bằng BDM ( BlackBerry Desktop Software) :

- Khởi động BDM, chờ cho BDM hiện lên giao diện chính . Sau đó Bạn kết nối điện thoại Blackberry thông qua cable USB, khi BDM báo connected nghĩa là đã kết nối thành công.
- Bạn chọn mục Applications Loader để cài phần mềm cho máy. 


- Tiếp theo bạn chọn Add/Remove Applications và chọn Start, nếu chương trình tìm thông tin update,bạn chọn "No" để không mất thời gian chờ đợi.

Để cài đặt phần mềm mới bạn tick chọn browser và tìm đến địa chỉ bạn đã giải nén phần mềm, tick chọn file *.alx và Next

Bạn chờ Applications Loader báo " The loading operation was successfull " và restart.II . Cài phần mềm bằng APPLOADER : 

-Mở < Loader.exe > theo đường dẫn <C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader>

- Trên cửa sổ , chọn Next

- Đợi Wizard xác nhận USB-PIN, chọn Next

- Chọn Add để thêm các phần mềm muốn cài đặt (chỉ chọn file *.alx), chọn Next

*Lưu ý: Khi cài đặt phần mềm bằng , gói phần mềm cài đặt sẽ bao gồm 1 file *.alx, 1 hay nhiều file *.cod

-Chọn Finish để bắt đầu quá trình cài đặt :

- Quá trình cài đặt hoàn thành , chọn Close để kết thúc quá trình cài đặt .


III . Cài đặt bằng OTA ( Over The Air) - Cài đặt " Không Dây".


- Mở Browser trên Blackberry
- Vào trang chủ của phần mềm muốn cài đặt hoặc các website/diendan bất kỳ cung cấp link download. Ở ví dụ này là cài đặt phầm mềm WhatsApp từ Apps.Dauden.Vn
* Lưu ý: Ta có thể cài đặt OTA bằng gói phần mềm được chép vào thẻ nhớ. Gói cài đặt này sẽ bao gồm 1 file *.jar hoặc file *.jad và file *.cod.

Tags:Hướng Dẫn,Cài Phần Mềm,Cho,BlackBerry,Bằng Nhiều Cách

0 nhận xét:

Post a Comment