Saturday, August 3, 2013

The Sims 3


Link dowload
http://www.mediafire.com/download/m99xzqetni57l9c/The_Sims_3_-_Razor1911_Final_MAXSPEED.exe
Pass download: radateen.com
CD key: 7GN6-R796-X6ZM-HLGN-7B6D
p/s: 1.Bấm vào dòng GET THIS TORRENT để down.Nếu chưa có Bitorrent thì vào trang này http://www.bittorrent.com/ để down
2.Torrent tốc độ cao tầm 500kp/s. Crack ở thư mục Razor1911 trong đĩa ảo

Tags:The Sims 3

0 nhận xét:

Post a Comment