Tuesday, August 20, 2013

Hack dcom viettel

Vào control panel mở phần network sau đó conect cái model tên viettel mặc định là thế.Sau đó nhấn dial để kết nối.Kết nối thành công thì mở chorme hoặc trình duyệt khác lên xem vào mạng dk chưa.Nếu dk rồi thì mở trình quản lý dcom lên chuyển mạng về GPRS chờ tý chuyển HSPDA thế là ok rồi.Nếu chậm bạn cứ làm như thế tiếp.Sau khoảng 50MB sử dụng hoăc nếu thấy chậm thì lại mở trình dcom rồi chuyen về 2g sau đó 3g là nhanh thôi.Cách naỳ cho đến ngày 21-6-2013 vẫn chưa bị fix nhé!
Tags: hack dcom,hack viettel,hack dcom 3g
Nguồn: http://www.radateen.com
Tags:Hack dcom,viettel

0 nhận xét:

Post a Comment