Sunday, June 24, 2012

Khắc phục lỗi kô vào trang www.facebook.com

Đúng là DNS của FPT đang bị trục trặc, bạn chỉnh lại DNS của máy sang DNS của Google và đổi file host như bên dưới là có thể sử dụng được bình thường ngay .


DNS của Google :
8.8.8.8
8.8.4.4

------------------
Hướng dẫn đổi DNS bằng hình ảnhHình 1 : Double click vào biểu tượng card mạng


Hình 2 : Click Properties


Hình 3 : Double click vào dòng Internet Protocol (TCP/IP)


Hình 4 : Chọn Use the following DNS server addresses
Điền DNS mới vào 2 dòng Preferred DNS và Alternate DNS như trong hình
Nhấn OK để đồng ý thay đổi.
Lưu ý là đổi sang DNS của Google nhé bạn :
8.8.8.8
8.8.4.4

Sau khi sửa DNS, bạn vào : C:\Windows\System32\drivers\etc\ mở file hosts bằng notepad và thêm vào:

69.171.224.53 www.logins.facebook.com
69.171.224.53 facebook.com
69.171.224.53 login.facebook.com
69.171.224.53 apps.facebook.com
69.171.224.53 upload.facebook.com
69.171.224.53 www.connect.facebook.com
69.171.224.53 graph.facebook.com
69.171.224.53 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.53 developers.facebook.com
69.171.224.53 error.facebook.com
69.171.224.53 facebook.com
69.171.224.53 www.facebook.com
Lưu đè lên file hosts cũ đã có và khởi động lại trình duyệt web của bạn.

Cách 2 là các bạn tự tạo ra file host tương thích với mạng mà bạn đang dùng

Đầu tiên cũng đổi thành DNS Google (8.8.8.8 và 8.8.4.4)

Sau đó mở cmd lên gõ lệnh 
Code:
nslookup [địa chỉ của facebook]
Các bạn thấy nó ra IP nào thì ghi vào file host như thế (chỉ cần 1 IP là đủ).

VD: nslookup facebook.com
ra IP là 69.171.229.11 thì ghi vào file host như thế này :
Code:
69.171.229.11 facebook.com
Các bạn tìm IP cho lần lượt các địa chỉ sau :
facebook.com
login.facebook.com
apps.facebook.com
upload.facebook.com
www.connect.facebook.com
graph.facebook.com
static.ak.connect.facebook.com
static.ak.facebook.com
developers.facebook.com
error.facebook.com
www.facebook.com
Chúc thành công.

0 nhận xét:

Post a Comment